Vážení přátelé,

Dovoluji si Vás opět po 3 letech pozvat do Plzně na již 8. Kongres chirurgie jater, žlučových cest a pankreatu. Kongresu bude předcházet workshop pro mladé chirurgy v přípravě na atestaci, kteří si budou moci pod vedením zkušených lektorů nacvičit v novém Biomedicínském centru naší Lékařské fakulty různé typy základních operačních výkonů.

Vlastní kongres bude věnován rozsáhlé problematice benigních a maligních onemocnění jater, slinivky břišní a žlučových cest, včetně poranění této oblasti. Kromě ústních sdělení plánujeme i zařazení videosekce a zajímavých kazuistik. Kongres je koncipován jako multioborový, což je hlavním cílem pro úspěšnou diagnostiku a léčbu našich nemocných.

Na kongresu vystoupí celá řada významných českých a zahraničních odborníků s přednáškami, které by měly přinést zásadní informace o moderní diagnosticko-léčebné strategii onemocnění hepatopankreatobiliárního systému.

Kongres bude společnou platformou pro výměnu zkušeností v lékařské i sesterské péči a budou opět oceněny nejlepší přednášky nastupující generace.

Vážení přátelé, je mi ctí Vás pozvat na 8. Kongres chirurgie jater, žlučových cest a pankreatu do plzeňského Parkhotelu. Těším se na setkání s Vámi v září 2018.

S úctou a pozdravy

Prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc.
Přednosta Chirurgické kliniky LF UK a FN v Plzni

Termín a místo konání kongresu

20. - 21. 9. 2018
HOTEL PARKHOTEL****
U Borského parku 31, Plzeň
GPS:
49° 43' 15.13" N
13° 22' 15.98" E

Kongres

POŘADATEL KONGRESU
Česká chirurgická společnost ČLS JEP
Chirurgická klinika LF UK a FN Plzeň
Lékařská fakulta UK v Plzni
Fakultní nemocnice Plzeň
Česká asociace sester
Kongres je určen pro lékaře a všeobecné sestry a bude ohodnocen kredity systému celoživotního vzdělávání (ČLK) a bude pod partnerskou záštitou ČAS. Součástí odborného programu bude samostatná sesterská sekce.

Hlavní téma - Multioborová spolupráce

Primární a sekundární nádory jater
Benigní jaterní léze
Nádory slinivky břišní
Akutní a chronická pankreatitida
Nemoci žlučových cest
Poranění jater, žlučových cest a slinivky břišní
Experimentální chirurgie
Varia
 

Ubytování

Hotel PARKHOTEL ****, U Borského parku 31, Plzeň
(ubytování přímo v místě konání kongresu, v areálu je k dispozici parkoviště)
Penzion Slavia, U Borského parku 21, Plzeň
(ubytování v bezprostřední blízkosti místa konání kongresu)